TTC

Skruvmatare, svaret på frågan – hur sänka monteringskostnaderna och snabba på produktionen.

Se i videon hur skruvar hämtas och monteras. Notera hastigheten på att hämta 1 skruv och montera den. Där finns möjligheten till besparingar i produktionstid! Både el- och luftdrivna skruvdragare med magnetsbits passar till skruvmatarna. Av ergonomiska skäl är raka skruvdragare bäst lämpade för skruvmatare. Pistolmodeller kan användas men kraven på anpassning av arbetsbänk mm ökar.

Skruvmataren levereras inställd och testad för just en skruvstorlek. För inställningen behövs c:a 100 st skruvar . Dessa testas i lämplig skruvmatare och inställningen för just denna skruvstorlek görs. Efter leverans och installation på plats hos kund fungerar skruvmataren från skruv 1.

Kontakta Ulf Rönnqvist tel. 08-53026450 för mer information och kostnadsfritt besök för att kolla upp alla förutsättningar för skruvmatare och för att hämta erforderliga skruvar.

Läs vårt produktblad om Hios HS serien.